V spolupráci so Strednou odbornou školou vo Svite

otvárame v školskom roku 2018/2019 v rámci projektu „Duálne vzdelávanie“ nasledovné študijné odbory:

3151 H
PLETIAR/KA
3152 H 01
KRAJČÍR/KA (ÚPRAVÁR)
2466 H 02
MECHANIK OPRAVÁR/KA
Systém duálneho vzdelávania

Spojiť sa je začiatok, držať spolu je progres
a pracovať spolu je úspech.

Image module

Chemosvit Fibrochem, s.r.o. Svit v spolupráci so Strednou odbornou školou Svit v rámci projektu Duálne vzdelávanie ponúka:

 • Praktické vyučovanie v stabilnej spoločnosti s modernými technológiami
 • Perspektívu trvalého zamestnania a kariérneho rastu po ukončení štúdia
 • Podnikové štipendium – zarábate už počas štúdia
 • Motivačné štipendium
 • Odmena za produktívnu prácu
 • Príspevok na stravu
 • Pracovné oblečenie a pomôcky
 • Zdravotná prehliadka
 • Účasť na podnikových benefitoch
 • Voľnočasové aktivity – basketbal, plávanie
Systém duálneho vzdelávania

Kritériá pre výber uchádzačov

 • Osobný pohovor s uchádzačom
 • Hodnotenie priemeru známok a dochádzky za 5. – 9. ročník ZŠ

 O aktualitách Vás pravidelne informujeme prostredníctvom nášho facebook profilu

Image module
Image module
Chemosvit Fibrochem, s.r.o.

ISTOTA stabilného zamestnania v spoločnosti, ktorá je svetovým lídrom v oblasti výroby polypropylénových textilných vlákien a na trhu funguje už od roku 1934.

Firemné aktivity

Rozvoj potenciálu

Absolventská prax
V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkame...
V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkame absolventom stredných a vysokých škôl možnosť nadobudnúť cenné skúsenosti a zručnosti formou absolventskej praxe na rôznych výrobných a administratívnych oddeleniach našej spoločnosti. Ambicióznych a dynamických mladých ľudí, ktorí sa neboja práce, majú chuť učiť sa nové veci a rozvíjať svoj potenciál, radi prijmeme do nášho pracovného tímu.
Zvyšovanie kvalifikácie
V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na rozvoj potenciálu...
V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na rozvoj potenciálu našich zamestnancov. V súčasnosti aktívne spolupracujeme s Fakultou priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde prebieha externé doktorandské štúdium troch zamestnancov výrobno – technického úseku. Dlhoročnú spoluprácu udržiavame s Fakultou chemických a potravinárskych technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde každoročne realizujeme odborné prednášky. Študentom radi umožníme vykonávanie odbornej praxe, ako aj spracovanie bakalárskych a diplomových prác v prostredí našej spoločnosti.
Výskum a vývoj
V súčasnej dobe aktívne spolupracujeme na nasledovných projektoch...
BIO4SELF: Cieľom projektu BIO4SELF je výroba kompozitných dielov z PLA (polylaktidu - biodegradovateľného materiálu), ktoré budú využité v automobilovom a spotrebnom priemysle. Úlohou firmy Chemosvit Fibrochem, a.s. je priemyselné overenie výroby PLA vlákna s vysokým bodom topenia v poloprevádzkovom rozsahu. Projekt sa realizuje od marca 2016 a dĺžka jeho trvania je 40 mesiacov. FIBROTICK: Cieľom projektu FIBROTICK je výroba trvalej protikliešťovej ochrany zabudovanej do polypropylénových vlákien a overenie jej účinnosti. Hlavným riešiteľom je Parazitologický ústav SAV v Košiciach; Chemosvit Fibrochem, a.s. je spoluriešiteľom. Úlohou Chemosvit Fibrochem, a.s. je príprava modifikovaných vlákien vrátane riešenia technologických problémov a spolupráca s Parazitologickým ústavom SAV pri výbere a navrhovaní aditív. Začiatok realizácie projektu je júl 2015 s dĺžkou trvania 29 mesiacov.
Odborné školenia
Neustále zvyšujeme svoje praktické skúsenosti a znalosti...
Neustále zvyšujeme svoje praktické skúsenosti a znalosti, držíme krok s legislatívou a pracujeme na rozvoji potenciálu našich pracovníkov v rôznych oblastiach. V uplynulých dňoch sme sa zúčastnili nasledovných školení: ....
Tímová spolupráca

Voľnočasové
a teambuildingové
aktivity

Za účelom budovania tímovej spolupráce pre našich pracovníkov pravidelne organizujeme rôzne aktivity, zamerané na rozvoj tímov, v rámci ktorých zlepšujeme vzájomnú komunikáciu, umenie počúvať a spoločne riešiť rôzne situácie a problémy. Zároveň týmto spôsobom rozvíjame schopnosť zvládať krízové situácie, rozvíjame svoju kreativitu a navyše si pri tom užijeme kopec zábavy, dobrej nálady a pozitívnej atmosféry.

Vytvárame nové značky
a testujeme skvelé produkty
aj v rámci aktívneho oddychu

Image module
Image module